Regulamin Apartamentów Starka

         Witamy Państwa serdecznie w Apartamentach Starka. Dziękujemy za wybór naszych Apartamentów na miejsce Państwa wypoczynku. Życzymy miłego pobytu.

Dokładamy wszelkich starań, aby odpoczywało się Państwu jak najlepiej. Prosimy o uszanowanie panujących tu zasad oraz uwzględnienie potrzeb innych osób przebywających na terenie budynku. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju
i bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom oraz wypoczywającym w obiekcie Gościom.

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Apartamentów Starka, administrowanych przez Izabellę i Tomasza Pepłowskich, zamieszkałych w Wiśle, przy ul. Świerkowej 15. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Przyjazd, zameldowanie

Po przybyciu należy okazać Administratorowi dowody tożsamości w celu dopełnienia formalności meldunkowych.
Administrator zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub zachowujących się agresywnie, przez co stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla osób oraz mienia. Apartament może być zamieszkały wyłącznie przez osoby w nim zameldowane. Zabrania się podnajmowania lub udostępniania apartamentu osobom trzecim. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady Administrator uprawniony jest do rozwiązania umowy bez konieczności zwrotu zapłaconej kwoty.

Uregulowanie należności za pobyt

Uregulowania należności za cały zarezerwowany pobyt należy dokonać najpóźniej w momencie otrzymania kluczy od Administratora (w chwili przyjazdu). Płatności można dokonać wyłącznie gotówką (nie akceptujemy kart płatniczych). Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za pobyt  również wtedy, gdy jego przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu. W przypadku nieuregulowania całej kwoty za pobyt, Administrator upoważniony jest do odmowy zawarcia umowy (anulowania rezerwacji).

Wyposażenie

Na wyposażeniu Apartamentu znajduje się bielizna pościelowa i ręczniki w takiej ilości, na jaką opiewa rezerwacja. Z uwagi na zachowanie odpowiednich warunków higienicznych obowiązuje zakaz używania niepowleczonej pościeli oraz wynoszenia ręczników poza Apartament. Apartament wyposażony jest w sprzęt AGD do użytku Gości. Prosimy o zwracanie uwagi na jego prawidłowe wykorzystanie i wyłączanie natychmiast po użyciu. Wszelkie niesprawności prosimy zgłaszać Administratorowi.

Karty chipowe, pilot

Drzwi wejściowe oraz drzwi do poszczególnych Apartamentów  otwierane są za pomocą kart zbliżeniowych. Ze względów bezpieczeństwa o fakcie zgubienia karty prosimy niezwłocznie powiadomić Administratora. Opłata za zgubienie bądź zniszczenie karty chipowej wynosi 30 zł.

Brama wjazdowa otwierana jest z pilota. Prosimy o niezwłoczne zamykanie bramy, aby teren obiektu nie pozostawał otwarty. Opłata za zgubienie/ zniszczenie pilota wynosi 100 zł.

Odpowiedzialność materialna

Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w Apartamencie i  jego wyposażeniu oraz  zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich szkodach. Zobowiązuje się też do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu. Gość jest całkowicie odpowiedzialny za będące jego własnością przedmioty i dokumenty, pozostawione w Apartamencie lub w pomieszczeniach ogólnodostępnych.

Zasady ostrożności

W całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia (w tym także świec). Niedozwolone jest wprowadzanie zwierząt.

Gość opuszczając Apartament, powinien upewnić się czy okna i drzwi zostały należycie zamknięte.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci i nie pozostawianie ich bez opieki. Szczególną ostrożność prosimy zachować na placu zabaw oraz przy grillu.

Cisza nocna, dobro sąsiedzkie

W budynku, w którym usytuowane są Apartamenty w godzinach 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna.
W czasie ciszy nocnej osoby przebywające w Apartamencie mają obowiązek zachowywać się tak, by nie zakłócać spokoju innym mieszkańcom. Administrator może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. Ze względu na fakt, iż w otoczeniu Apartamentów znajdują się domy mieszkalne, prosimy o uszanowanie prawa do spokojnego odpoczynku naszych sąsiadów (szczególnie w porze nocnej, po godz. 22.00).

Sprzątanie

Sprzątanie w Apartamentach odbywa się dwa razy w tygodniu. Ręczniki i pościel wymieniane są raz
w tygodniu.

Wyjazd

Opuszczenie Apartamentu winno nastąpić do godz. 11.00 ostatniego dnia pobytu. Za przedłużenie przez Gościa pobytu w godz. 11.00 do 20.00 dolicza się do rachunku należność za pół doby, za przedłużenie pobytu ponad godz. 20.00 - za całą dobę. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić do godz. 10.00.
Przedłużeń dokonuje się w miarę istniejących możliwości. Prosimy o wcześniejsze umówienie się z Administratorem na godzinę odbioru Apartamentu.

Przy wyjeździe należy usunąć odpadki. Kuchnię należy pozostawić w takim stanie, w jakim ją Państwo zastali. Naczynia prosimy pozostawić umyte i ustawione na swoim miejscu bądź zlecić wykonanie tych czynności Administratorowi - wiąże się to z dodatkową opłatą w wysokości 30 zł.

W przypadku stwierdzenia przez Administratora braków lub zniszczeń w apartamencie, ich rynkowa równowartość zostanie doliczona do rachunku. W przypadku niezgłoszenia braków lub zniszczeń elementów wyposażenia administratorowi, właściciel Apartamentu jest upoważniony do dochodzenia omawianej kwoty właściwą dla sprawy drogą.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zasad. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z pobytu w Apartamentach Starka. W razie potrzeby chętnie służymy pomocą. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy ponownie!

Administratorzy Apartamentów Starka
Izabella i Tomasz Pepłowscy
tel. 500-833-600, 502-731-855, 507-111-595


Apartamenty STARKA
ul. Jawornik 20a
43-460 Wisła
tel. 500-833-600 

Zapraszamy również do STARECZKI - komfortowej willi z bali drewnianychAPARTAMENTY STARKAnoclegiWisła Noclegi